HMC

Het zijn de vrouwen van deze
tijd…ze kunnen geen man krijgen

Auteur: Selda Akbal
datum: 10 september 2018

Het zijn de vrouwen van deze
tijd…ze kunnen geen man krijgen

Auteur: Selda Akbal
datum: 10 september 2018

Het belang van diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer

Op een dag attendeerde een vriendin mij op een conferentie ‘Women in leadership’ dat georganiseerd werd door ECWO, Erasmus Centre for Women and Organiations met de titel ‘Women transforming Business: a force for positive change’.  Ik besloot om dit event bij te wonen – niet wetende dat het een enorme impact op mijn leven zou hebben. Het is de situatie anno 2018 – dat er blijkbaar nog een behoorlijke gender gap bestaat in organisaties. Een oplossing? Die bereiken we pas over 170 jaar volgens het World Economic Forum, gezien de huidige maatregelen die genomen worden op de arbeidsmarkt. Sommige organisaties zijn zich hier niet van bewust en anderen wuiven dit fenomeen weg met de opmerking : “Er zijn belangrijkere zaken waar we ons op moeten richten”. Omdat Nederland één van de landen is waar het niet al te best staat met de ‘gelijkwaardige’ positie van de vrouw in het bedrijfsleven, is er ooit een website gelanceerd met de pakkende titel dezemannenkunnengeenvrouwkrijgen.nl. Het is een website die de organisaties met de billen bloot toont over hun gender(on)vriendelijke organisatie. Bestuurslagen worden veelal gedomineerd door mannen, je kunt stellen dat het een all men environment is. Maar hoe staan we er dan voor in de zorgsector?

quote_selda.png

Een echte eye opener

Het is zondagochtend en ik zit aan de koffietafel te lurken van een voortreffelijke koffie, what else? Mijn dochtertje loeit op de achtergrond om aandacht,  mijn telefoon die rinkelt en de gedachte aan het event laat me niet meer los. Ik merkte aan mezelf dat ik geïnspireerd was geraakt, alsof ik bevangen was in een betovering. Een quote die bij mij is blijven hangen, is dat leiderschap niet verbonden is aan het bekleden van een formele positie. De definitie die een inspirerende powervrouw, prof. Robin J. Ely, van de Harvard Business School eraan gaf was: “Leadership is about enabling others to bring their best selves forward in service of a meaningful goal”.  Het bezoek aan het congres werkte als een eye-opener en mijn enthousiasme prikkelde me ook om de boodschap verder te verspreiden en het breder te trekken dan alleen sekse-(en gender) verschillen.  

Diversiteit en inclusiviteit binnen HMC

Zo kwam ik op het idee om een onderzoek uit te voeren op het gebied van diversiteit en inclusiviteit binnen HMC. De term ‘diversiteit’ verwijst naar alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen, zoals geslacht, leeftijd, afkomst, godsdienst, seksuele voorkeur etc. Het gaat daarbij om zowel zichtbare kenmerken, als persoonlijkheidseigenschappen, kwaliteiten en manier van werken.  Elk werkende heeft immers een eigen unieke combinatie van kenmerken, waarvan een deel direct van invloed is op zijn/haar functioneren in de organisatie en daarmee ook relevant voor de organisatie als geheel. Bij de term ‘inclusie’ wordt er gerefereerd aan de bedrijfscultuur. Het gaat hierbij om een klimaat waarin iedere medewerker zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt en toegang heeft tot dezelfde mogelijkheden. Inclusie gaat dus over de mate waarin een individu ervaart dat de groep hem of haar een toebehoren en ruimte voor authenticiteit geeft. Dit vraagt soms om een cultuuromslag.

De resultaten

Één van de resultaten uit mijn onderzoek is dat onze medewerkerspopulatie voor 70 procent uit vrouwen bestaat. In tegenstelling tot veel bedrijven waar vrouwen doorgaans schaars zijn (in de top), zijn bij ons de mannen schaars omdat de zorgsector in de breedste zin ook last heeft van stereotyperingen en gender waardoor het als vrouwelijk wordt bestempeld. In ons dagelijkse leven laten we ons doorgaans leiden door stereotypen, een verstard en eenzijdig beeld van een bepaalde groep met als valkuil dat we gaan generaliseren. Door stereotypen wordt een symbolische scheidslijn getrokken tussen een minderheidsgroep waarvan de leden zogenaamd allemaal dezelfde (negatieve) eigenschappen hebben en de dominante meerderheid die die eigenschappen zogenaamd niet heeft. Het draagt bij aan het  ‘wij’ versus ‘zij’ denken met alle gevolgen van dien. De minderheidsgroepen zijn bijvoorbeeld: vrouwen, personen met een etnische achtergrond, arbeidsbeperking en/of met een bepaalde seksuele geaardheid. Saillant detail is dat ‘vrouwen’ eigenlijk helemaal geen minderheidsgroep is! En vooral niet binnen ons ziekenhuis. Maar waar zijn toch die mannen vraag ik me soms gefrustreerd af?.

Enfin, aan powervrouwen binnen ons ziekenhuis schort het niet maar toch is het van belang om aandacht te besteden aan diversiteit en inclusiviteit door het creëren van omgevingsbewustzijn en oog te hebben voor de samenstellingen binnen afdelingen, en het inrichten van een team-en organisatieklimaat met ruimte voor verschillen en authenticiteit. Hier kan jij het verschil maken. Diverse onderzoeken tonen aan dat meer diversiteit kan zorgen voor meer innovatie, hogere teamintelligentie, creativiteit en verhogen van het probleemoplossend denkvermogen. Zo haal je niet alleen meer kennis en kunde in huis maar kunnen we ook kwalitatief hoogstaande zorg vanuit de visie van de patiënt realiseren en onze speerpunten ouderengeneeskunde, infectieziekten en vrouw-kindzorg vanuit verschillende perspectieven benaderen (door de bril van een man/vrouw/oudere/jongere etc).

Hoe nu verder?

De Nederlandse markt wordt in de toekomst steeds gevarieerder. Niet alleen de demografische veranderingen zorgen voor toename van diversiteit op de arbeidsmarkt, maar er is ook sprake van een maatschappelijke trend.  Er wordt meer aandacht gevraagd voor individuele verschillen en mensen krijgen steeds meer behoefte aan erkenning van hun eigenheid.  Voor HMC zie ik een kans om zich op de (arbeids)markt te onderscheiden en uit een breder netwerk aan talent te kunnen vissen! Dit heeft ertoe geleid dat HMC zich één van de selecte bedrijven mag noemen die mag gaan meedraaien in de pilot van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het CBS om (culturele) diversiteit meetbaar te maken.

Vooralsnog luidt mijn boodschap: “Laten we elkaar met ‘vrouw’ en macht helpen – om te innoveren en diversiteit en inclusiviteit te bevorderen want iedereen doet ertoe. Ik nodig eenieder uit om ambassadeur te zijn en onthoud vooral  ‘just be yourself’ want je bent uniek zoals je bent en dat maakt jou bijzonder.

Ondertussen zet ik de achtergrondmuziek met de passievolle stem van James Brown weer wat zachter “This is a man’s world, but it wouldn’t be nothing, nothing without a woman or a girl… en ik vraag me peinzend af, durft de ambitieuze man überhaupt wel met het HMC te daten? Mmm, geen reden tot zorg denk ik dan, ook voor bindingsangst bieden we een remedie binnen HMC!

#vanallemarktenthuis #youngprofessional #diversity

man_en_vrouw.png

Auteur: Selda Akbal

Officemanager Medische staf

Naar alle blogs