HMC

HMC in een trio met ministerie SZW en CBS

Auteur: Selda Akbal
datum: 27 september 2018

HMC in een trio met ministerie SZW en CBS

Auteur: Selda Akbal
datum: 27 september 2018

Het gebeurde in de Haagse binnenstad, binnen het imposante gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), dat iemand op een ochtend voor het dageraad luidkeels riep “Eureka!”.  Hoewel ik niet verwacht dat diegene vervolgens à la Archimedes naakt de straat is opgerend, was er een oplossing geboren. De inwerkingtreding van de AVG, Algemene Verordening persoonsgegevens, heeft menigeen achter de oren doen krabben. Organisaties die met culturele diversiteit aan de slag willen gaan zijn de kluts kwijt en vragen zich af waar ze moeten beginnen. Dit is dan ook een terechte vraag, vooral als je gelooft in de filosofie ‘meten is weten’.  De signalen en het geroezemoes bereikten gelukkig ook het ministerie waarop besloten is om met het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek,  een pilot te lanceren genaamd ‘Barometer Culturele Etniciteit’.  En  hoe leuk is het dat HMC de primeur heeft om als enige ziekenhuis in héel Nederland hierin te mogen participeren.

Pilot Barometer

Werkgevers wijzen erop dat sturen op etnische en culturele diversiteit lastig is, doordat het verzamelen van data hierover beperkt is toegestaan. Daarom gaat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een groep geïnteresseerde werkgevers uit de (semi-)publieke en private sector vanaf september een pilot doen, om erachter te komen of ze meer gegevens over etnische achtergrond kunnen ontsluiten door databasekoppeling en hoe dit eventueel op structurele basis te kunnen doen.

I love The Hague

Boven in de ‘ivoren’ torens op de 14e verdieping van HMC Westeinde, hebben we een panorama uitzicht over de Haagse stad en kijken we ook uit op het gebouw van SZW. Af en toe neem ik de tijd om te zwaaien. Terwijl ik om me heen kijk word ik me bewust van mijn omgeving en bedenk ik “I love The Hague”, internationale stad van vrede en recht  waar kennisontwikkeling en innovatie centraal staan om wereldwijde problemen op te lossen. Ook HMC heeft innovatie hoog in het vaandel staan en profileert zich als ziekenhuis met liefde en lef. De crux is om zaken niet te beperken tot slechts een portie Haagse bluf, maar durven ondernemen en niet wachten tot het gouden recept of een blauwdruk tentoongesteld wordt. Want wees nou eerlijk wie het op z’n elf-en-dertigst blijft doen zal niet uitblinken in innovatie.

Elke organisatie is als het ware een mini samenleving, waarin men geconfronteerd wordt met dezelfde maatschappelijke problematieken als in de ruimere samenleving. Het omgaan met diversiteit, werk- privébalans, kansengroepen, maar ook schaarste op de arbeidsmarkt, vergrijzing en vervuiling komt hiermee niet enkel op de maatschappelijke agenda maar ook op de HR agenda.  Diversiteit levert andere perspectieven en zorgt voor de dynamiek die nodig is om te leren en te innoveren. Je maakt ruimte voor iets nieuws en dat heb je nu juist nodig om nieuwe problemen, vraagstukken of puzzels te kunnen oplossen. Diversiteit op de werkvloer heeft pas meerwaarde als verschil er mag zijn.

Our similarities bring us to a common ground; our differences allow us to be fascinated by each other

-Tom Robbins-

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

HMC werkt volgens de Governancecode BOZ, branche organisatie zorg.  De code biedt de sector een instrument om de governance zo in te richten dat het bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen. Bij de bevordering van de gezondheid van mensen spelen verschillende mensenrechten een rol. Het ‘recht op zorg voor de gezondheid’, is vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR), het Europees Sociaal Handvest (ESH) en het Grondrechtenhandvest van de Europese Unie. Medische voorzieningen, medicijnen, behandelingen en medisch personeel moeten voor iedereen die dat nodig heeft toegankelijk, beschikbaar, aanvaardbaar en van goede kwaliteit zijn (mensenrechten.nl).  Diversiteitsbeleid heeft ook betrekking op de patiëntenzorg. Door een afspiegeling van de samenleving te creëren herkent de patiënt zich in de organisatie en wordt hiermee laagdrempelige zorg verleend. Het bieden van laagdrempelige zorg is een wettelijk vereiste.

Trots dat HMC haar krachten binnen deze pilot zal gaan bundelen met: Achmea, Gemeente Den Haag, Rabobank, Hogeschool van Amsterdam, Landelijke Politie, PwC en Ministerie SZW. We spreken allang niet meer van een trio maar van een octet!

Het ministerie van Sociale Zaken informeert in december de Tweede Kamer over de voortgang, als onderdeel van een bredere rapportage. Op naar een beter Nederland!

#Innovatie  #Topemployer #MVO #wereldburgerschap #gelijkekansen #topklinischezorg #DenHaag #goedwerkgeverschap

Auteur: Selda Akbal

Officemanager Medische staf