HMC

Veilig werken bij HMC
dankzij Percy Stubbs

Auteur: Linda Huisinga-Snijders
Datum: 10 juli 2018

Veilig werken bij HMC
dankzij Percy Stubbs

Auteur: Linda Huisinga-Snijders
Datum: 10 juli 2018

Dit keer gaat onze blog over een collega van ons bij de afdeling P&O: Percy Stubbs. Percy werkt al 17 jaar met plezier als adviseur gevaarlijke stoffen, op alle drie de locaties van HMC.

Zijn functie is een unieke binnen de ziekenhuiswereld, omdat de meeste ziekenhuizen niet beschikken over een eigen adviseur gevaarlijke stoffen. Als zij deze expertise nodig hebben, wordt deze extern ingehuurd.

Het voordeel hiervan is dat Percy bekend is met de afdelingen en het ziekenhuis en iedereen hem weet te vinden. Een externe zie je soms maar een paar keer per jaar en dat werpt toch een drempel op om vragen te stellen. Mensen komen namelijk met allerlei vragen/ klachten op gebied van gevaarlijke stoffen.

De meeste werkzaamheden die Percy uitvoert zijn wettelijk verplicht gesteld door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Denk bijvoorbeeld aan de rol van veiligheidsadviseur ADR. Ik moet hierbij onder andere nagaan of de voorschriften van het betreffende vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd. Tevens stel ik iedere jaar een jaarverslag op over de activiteiten van de onderneming, met betrekking tot het vervoer. Deze jaarverslagen worden 5 jaar bewaard en ter beschikking gesteld van de nationale autoriteiten.

Hoewel een deel van de werkzaamheden uit wettelijke verplichtingen voortkomen, kan HMC door de inzet van Percy de risico’s blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij medewerkers voorkomen. Voordat men met een nieuw product gaat werken worden de risico’s voor de medewerker beoordeeld en gezorgd dat de juiste veiligheidsmaatregelen worden genomen.

Ik mocht een paar uurtjes met Percy meelopen en kreeg een kijkje in zijn keuken. Dit deel ik uiteraard graag met jullie! Voordat je verder leest, wil ik wel even laten weten dat het zo leuk is om te zien dat hij de organisatie en zijn collega’s zo ontzettend goed kent en dat hij vol passie zijn vak beoefent!

Hoe ziet jouw week eruit Percy?

“Ik geef advies betreffende opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen en de daarbij behorende persoonlijke beschermingsmiddelen. Hiernaast heb ik weken waarin ik veel trainingen geef, bijvoorbeeld cytostatica voor de huishoudelijke dienst, Apotheek, verpleegafdelingen, et cetera. En de ADR-training voor met name Laboratoria en Logistieke dienst. Daarnaast verricht ik metingen om na te gaan of medewerkers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dit gebeurt op veel verschillende afdelingen van het ziekenhuis, denk onder andere aan laboratorium en OK. Leuk om te vertellen is dat we op dit moment aan het begin staan van de pilot ‘bevallen met lachgas’. Hiervoor zijn blootstellingsmetingen verplicht. Tijdens het gebruik van lachgas door de vrouw die aan het bevallen is, doe ik de metingen. Met speciale meetapparatuur (dit is voor iedere stof anders), meet ik de waarde en bekijk ik of deze de grenswaarde overstijgt. Ik wil weten of de medewerkers aan te hoge concentraties worden blootgesteld. Dit betekent voor mij wel dat ik nu dag en nacht paraat moet staan. We moeten 5 positieve metingen (dus bij bevallingen) hebben verricht willen we deze pilot kunnen afronden.

Zo zie je mij ook bij het PA-laboratorium. Hier meet ik Formaline en Xyleen concentraties. Te hoge concentratie zijn namelijk ongezond voor de medewerkers. Het is mijn taak om dit te constateren en vast te stellen. Op basis van de metingen geef ik mijn advies en stel ik zo nodig een alternatief voor. Medewerkers moeten veilig kunnen werken en mogen geen enkel risico lopen.

Het is mijn taak om de medewerkers hier veilig te laten werken met gevaarlijke stoffen. Dit is niet vanzelfsprekend. HMC is hiermee redelijk uniek en heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Ik ben benaderbaar en bekommer mezelf om de gezondheid van de medewerkers.

Percy Stubbs, Adviseur gevaarlijke stoffen

Combinatie advies en meten

Deze baan geeft mij voldoening. Het is mijn roeping: de gezondheid van medewerkers. De medewerkers vinden de patiënt belangrijk, ik bekommer mezelf om de medewerker. Het is ook fijn dat ik hen van goed advies kan voorzien, zodat een manager hier mee aan de slag kan en iedereen veilig kan werken. Omdat ik 24 uur per week in het ziekenhuis aan het werk ben, is mijn advies ook specifiek afgestemd op HMC.

Er zijn metingen die ik via mijn apparatuur zelf uitlees. Er zijn ook meetbuisjes die elders worden geanalyseerd. Het is een mooie combinatie van theorie en praktijk. Ik zie heel veel en kom overal op de werkvloer. Het is ook leuk dat mensen je kennen en je laagdrempelig vragen weten te stellen.

Ook word ik vaak betrokken bij de prospectieve risico-inventarisatie. Als een afdeling bijvoorbeeld gaat verhuizen en er is sprake van een opslag voor gevaarlijke stoffen, dan denk ik mee over de inrichtingseisen.

Ik ben ook voorzitter van de cytostaticacommissie. Deze commissie stelt onder andere richtlijnen op.

Deze richtlijnen zijn de leidraad voor protocollen over onder andere: de bereiding van cytostatica, afvalverwerking, schoonmaken van de bedden, et cetera. De protocollen zijn geharmoniseerd, zodat iedere HMC-medewerker volgens de huidige normen veilig kan werken. Ook zorg ik ervoor dat deze protocollen ieder jaar ge-update worden en dat iedereen geschoold blijft. Het is mooi dat ik op deze manier mijn expertise kan inzetten.

Ontwikkeling

In 2015 heb ik de opleiding ‘vakbekwaamheid voor veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke goederen (voor transport over de weg)’ behaald. Deze moet ik iedere 5 jaar herhalen. Dit geldt ook voor mijn certificaat vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen. Dat betekent ook dat ik de externe chauffeurs mag inspecteren om na te gaan of zij onze gevaarlijke stoffen mogen vervoeren. Wij zijn namelijk verantwoordelijk voor de afvoer hiervan. Ik ben eigenlijk continue in ontwikkeling en zorg ervoor dat ik al mijn licenties behoud. Bij het LUMC en Erasmus MC ben ik gastdocent gevaarlijke stoffen voor de specialistische opleidingen. Op deze manier worden leerlingen al vroegtijdig geïnformeerd over de risico’s van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en met name het voorkomen van een te hoge blootstelling. De leerlingen worden zich meer bewust van hun gezondheid en ik vind het heel mooi dat ik hen dit kan meegeven!

Leuk om jullie nog even te vertellen is het volgende:

Pasgeleden ontving ik een mailtje van de manager Verkoever van HMC Bronovo. Hij gaf aan dat een aantal medewerkers daar klaagden over een naar gevoel na het kinderprogramma. Dit is ontstaan nadat ze veel meer kinderen zijn gaan behandelen. In overleg met de manager ben ik metingen gaan verrichten. Ook hier zie je weer dat het lijntje kort is en ik snel ter plekke kon zijn. Het klopte inderdaad dat de verkoeververpleegkundige last kreeg van de stoffen die de kindjes uitademde na de operatie. Deze metingen ga ik in het buitenland laten analyseren en op basis daarvan kan ik een advies naar de OK uitbrengen. Op deze manier kunnen we de klachten van onze medewerkers direct duiden, zonder dat hier al te veel tijd overheen gaat.”

Het is zo mooi om te horen hoe passievol Percy over zijn beroep vertelt! En dat hij het echt heel bijzonder vindt dat HMC hem in dienst heeft. We hopen dat we jullie met deze blog hebben kunnen laten zien hoe bijzonder de functie van Percy is en dat je bij HMC een veilige werkplek hebt.

Veiligheid boven alles!

Linda Huisinga -Snijders

Adviseur Werving & Arbeidsmartkcommunicatie
06-10687049
l.huisingasnijders@haaglandenmc.nl

Naar alle blogs