HMC

Volg HRM stagiaire Rachel Boedjawan - Week 8

Auteur: Rachel Boedjawan
datum: 24 oktober 2018

Volg HRM stagiaire Rachel Boedjawan - Week 8

Auteur: Rachel Boedjawan
datum: 24 oktober 2018

In de achtste week van mijn stage periode heb ik meegekeken naar de werkzaamheden van de Personeelsadministratie. De werkzaamheden gingen voornamelijk over het beheren van personeelsdossiers. Dit was een opdracht uit mijn stage boekje. Ik heb geleerd hoe een personeelsdossier aangemaakt wordt en welke gegevens nodig zijn om het dossier compleet te maken.

Deze week zou ik ook het kennismakinggesprek hebben met Nienke Wooning, Stafmedewerker P&O. Nienke heeft juridische kennis wat ook aansluit op mijn opleiding. Dit gesprek is verplaatst naar volgend week, daar lezen jullie in mijn volgende blog meer over!

Op vrijdag hebben Nadia en Linda mijn tussenevaluatie formulier ingevuld. Dit formulier staat in het stage boekje dat ik van school heb meegekregen. In het formulier staan 8 vaardigheden beschreven die Nadia en Linda konden beoordelen met punten van 0 tot 3. De tussenevaluatie is bedoeld om te kijken hoe het tot nu toe gaat op stage en wat er beter kan. Ik zit namelijk al bijna op de helft van mijn stage periode! Aan het eind van mijn stage periode moet er weer een evaluatieformulier ingevuld worden en het is de bedoeling dat er een groei in zit.

thumbnail_35f9db2e_7606_4279_8b12_6cdeb58d8fff.jpg

Donderdag 1 november 2018 geven Linda en Michael een presentatie op het Digitaal Werven evenement in Utrecht. Voor de presentatie hebben we op vrijdag gefilmd. Dit vond ik heel leuk om mee te maken. Zo heb ik kunnen zien hoe er is voorbereid: doornemen van het script voordat er opgenomen werd en de benodigde spullen meenemen. Ook vond ik het leuk om mee te maken, omdat ik zelf erbij was tijdens het filmen van de beelden. Onze medewerkers komen aan het woord in het filmpje en Renée Barge, Lid Raad van Bestuur.