HMC

Techniek in de zorg en zorg voor de techniek

Techniek in de zorg en zorg voor de techniek

Service & Huisvesting

De locaties HMC Antoniushove, HMC Bronovo, HMC Westeinde, Gezondheidscentrum Wassenaar en Gezondheidscentrum Hubertusduin worden op facilitair gebied ondersteund door het cluster Service & Huisvesting (S&H). S&H ontzorgt alle patiënten, bezoekers en medewerkers met passie. Dit wordt mede bereikt door zorg te dragen voor optimale veiligheid, kwaliteit en gastvrijheid. S&H is onder andere verantwoordelijk voor beveiliging, schoonmaak, logistiek, receptie en voeding. Binnen dit cluster zijn zo’n 400 FTE werkzaam.

Een veilige en prettige omgeving is belangrijk voor zowel patiënten als medewerkers. De sector Huisvesting- en Vastgoedprojecten, onderdeel van het cluster Service & Huisvesting, heeft als kerntaak het managen van alle renovatie- en nieuwbouwprojecten van HMC. De schaal van de projecten varieert van klein tot groot. Van de installatie van een nieuw centraal luchtbehandelingssysteem, nieuwbouw van ons OK complex, tot het compleet, gefaseerd renoveren van een kliniek of afdeling. Sommige projecten kunnen weken duren, andere projecten beslaan enkele jaren.

Bekijk hieronder een aantal video's van interessante bouwprojecten binnen HMC:

 

 

Bouw & Vastgoed 

De sector Bouw & Vastgoed, onderdeel van het cluster Service & Huisvesting, heeft als kerntaak het managen van alle renovatie- en nieuwbouwprojecten. De schaal van de projecten varieert van klein tot groot en van renovatie tot nieuwbouw. Van de installatie van een nieuw centraal opwekkingssysteem voor de ruimteverwarming en tapwatervoorziening, nieuwbouw van ons Moeder- en Kindcentrum, bouw van de hybride operatiekamer tot het compleet, gefaseerd renoveren van onze klinieken. Sommige projecten kunnen weken duren, andere projecten beslaan enkele jaren. 

Momenteel bereiden wij ons voor op twee grootschalige renovatieprojecten voor onze locaties HMC Westeinde en HMC Antoniushove. Deze renovaties zullen tien tot vijftien jaar duren. Een gigantische uitdaging, want de gebruikelijke bedrijfsvoering in het ziekenhuis gaat door. Onderdelen hiervan zijn het vervangen van de complete centrale installaties, het renoveren van alle verdiepingen en het renoveren van onze poliklinieken op locatie HMC Westeinde. Daarbij worden de nieuwste technieken geïmplementeerd om te voldoen aan de wet- en regelgeving en de ambities van HMC op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast gaan wij onze centrale technische installaties en centrale infrastructuur vernieuwen. Alle energiebronnen komen in dit project aan bod. Een flinke uitdaging want de bestaande installaties draaien door.

Alle projecten worden integraal benaderd, onze projectleiders zijn verantwoordelijk van begin tot eind. Zij houden zich onder andere bezig met de kostencalculatie, stakeholders betrekken en sturing op veiligheid op de bouwplaats. Voor de start van een bouwproject worden alle stakeholders meegenomen in de afstemming, zo wordt er gestart met de bouw van een mockup en gaat de projectleider in gesprek met de gebruiker.

De complexiteit van de bouw van een ziekenhuis sprak mij aan, er komen ontzettend veel disciplines bij elkaar en tegelijkertijd staat patiëntveiligheid en de bedrijfsvoeringen voorop!

Johan Klomp, projectleider Bouw & Vastgoed

Leest het verhaal van Johan

Medische instrumentatiedienst 

De sector Beheer & Onderhoud, onderdeel van het cluster Service en Huisvesting, draagt onder andere zorg voor het vlekkeloos verloop van veel technische voorzieningen. Binnen deze sector hebben wij op onze drie locaties een zelfstandig functionerende afdeling Medische Instrumentatie. De afdeling is verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie van de medische instrumentatie en apparatuur.

De afdeling is betrokken bij de levenscyclus van alle medische apparatuur, vanaf de aanschaf tot de afschrijving. Daarnaast zorgen wij voor juiste afvoer. Het komt voor dat apparatuur een tweede kans krijgt, hierover staan wij in nauw contact met vaste partijen.

Naast het dagelijks onderhouden van alle technische voorzieningen binnen ons ziekenhuis zijn wij betrokken bij verschillende werkgroepen die in het teken staan van ver- en nieuwbouwprojecten binnen ons ziekenhuis. Onze rol is kijken of de medische apparatuur passend in de nieuwe situatie past bij de wensen van de zorg. Daarnaast zijn wij nauw betrokken bij verhuisprocessen,dit zorgt voor de nodige uitdagingen! Tijdens een verhuizingen hebben wij te maken met alle technische infrastructuur.

Tot slot werken wij nauw samen met I&A, met name wanneer er problemen voordoen bij medische apparatuur of wanneer er apparatuur aangeschaft moet worden. Wij lossen gezamenlijk storingen op of bekijken of nieuwe apparatuur verbonden kan worden aan ons netwerk.

Het oplossen van storingen geeft mij voldoening. Het maakt mij trots wanneer een verpleegkundige of arts verder kan met zijn werk en door mijn hulp en patiënten mede door mijn hulp niet naar huis gestuurd moeten worden.

Paul de Vogel, Medisch instrumentatietechnicus

Lees het verhaal van Paul

Beheer en onderhoud 

De afdeling Beheer & Onderhoud maakt deel uit van het cluster Service & Huisvesting van Haaglanden Medisch Centrum. De afdeling is verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud van de diverse vestigingen van HMC. Het gaat om de ziekenhuizen HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde en de gezondheidscentra Wassenaar en Hubertusduin.

Wij werken nauw samen met alle disciplines binnen HMC, zowel bij het organiseren van technische werkzaamheden als het meedenken over technische vraagstukken.

De afdeling gaat continu de uitdaging aan om vanuit technisch perspectief de zorgtaak van onze vestigingen te ondersteunen. Of het nu gaat om onderhoud, het verhelpen van storingen of het handelen bij calamiteiten, jij bent er voor de zorg.

In een ziekenhuis is veel techniek aanwezig. Algemene, zoals verwarming, koeling, luchtbehandeling en elektrische voorzieningen, maar ook ziekenhuis specifieke technologie. Deze hebben hun eigen interessante aandachtspunten en kennisvragen. Denk aan medische gassennetten, röntgen- en MRI-ruimtes, operatiekamers, laboratoria.

De bedrijfszekerheid van onze ziekenhuizen wordt in stand gehouden door het uitvoeren van preventief onderhoud volgens een Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP). Dit plan wordt regelmatig verbeterd en aangescherpt. Daarbij is ruimte om eigen kennis en kunde te delen.

Er wordt in vaste teams goed samengewerkt om de taken met zorg uit te voeren. Een klus kan bijvoorbeeld zijn het vervangen van een thermostaatknop, onderhoud aan een luchtbehandelingsinstallatie, maar ook als team optreden bij stroomuitval.

We werken continu aan het verbeteren van de afdeling rond de techniek en processen, maar er is zeker ook ruimte voor ontwikkeling van onze medewerkers persoonlijk. Vakinhoudelijk maar ook daar omheen. Er heerst een open sfeer waarin de inbreng van iedereen gewaardeerd en serieus genomen wordt.

Mijn collega’s en ik houden het ziekenhuis draaiende door alle zaken die achter de schermen gebeuren en daar ben ik trots op! Zo kunnen de collega’s in de zorg hun werk doen en zijn de omstandigheden voor de patiënten comfortbel: fijn klimaat op de kamer, zuurstof op de kamer en fijne verlichting.

Joost van Zuilen, Beheerder Technische Installaties

Lees het verhaal van Joost

Vacatures

Interesse om te werken in de technische wereld van HMC? Bekijk dan onderstaande openstaande vacatures en solliciteer!