HMC

Heleen Rogaar

ANIOS Psychiatrie

Heleen Rogaar

ANIOS Psychiatrie

De menselijke biologie en communicatie hebben me altijd erg geboeid en hebben eraan bijgedragen dat ik geneeskunde ben gaan studeren. Ook kwam ik als kind al vaker in het ziekenhuis, doordat een goede vriend van mij Cystic Fybrosis heeft. Daardoor leerde ik het ziekenhuis al vrij jong kennen. In het ziekenhuis vond ik het vooral erg leuk en raakte ik niet uitgekeken.

Uitgeloot & reizen

Toen ik van de middelbare school kwam werd ik het eerste jaar uitgeloot. Aangezien ik nog relatief jong was, besloot ik om eerst te gaan werken om zo geld te verdienen voor de reizen die ik wilde maken. Mijn eerste baantje was als zorgondersteuner bij een Psychiatrische afdeling speciaal voor mensen met verstandelijke beperking. Daar heb ik een half jaar gewerkt om daarna een half jaar de wereld rond te reizen. Achteraf denk ik ‘Hoe heeft mijn moeder mij op mijn 18e naar India kunnen laten gaan?’ Maar eigenlijk hebben dit type reizen mij altijd juist getrokken.

Een jaar later ben ik wel ingeloot voor de opleiding geneeskunde. De studie ging mij vrij soepel af en de (aanvankelijke theoretische studie) an sich gaf me te weinig uitdaging/voldoening. Deze uitdaging vond ik terug door ernaast te gaan werken. Zo werkte ik enkele jaren parttime bij de Nederlandse Transplantatie Stichting. Door mijn bijbaan in de zorg had ik een extra doel en was ik me er weer bewust van waarvoor ik studeerde.

Als je maar een mensendokter blijft, dan maakt het specialisme verder niet uit (wijze woorden van mijn moeder)

Heleen Rogaar, ANIOS Psychiatrie

ANIOS Psychiatrie

Na mijn afstuderen in 2018 was ik werkzaam op de Gynaecologie en Verloskunde in het Maasstad ziekenhuis. Vrouwen begeleiden tijdens hun bevalling, vooral als ze hier tegenop zagen of de zwangerschap minder vlekkeloos verliep, vond ik onwijs leuk en uitdagend.

Helaas ging ik mezelf maar niet comfortabeler voelen op de operatiekamer en ben ik gaan nadenken of ik wel verder wilde binnen de Gynaecologie of dat een meer beschouwend beroep beter bij me zou passen.

Uiteindelijk heb ik voor deze tweede optie gekozen. Helaas kwam deze switch tijdens Covid-19 en werd meelopen hierdoor lastig. Ik ben dan ook op zoek gegaan naar een afdeling waar ik een brede klinische basis zou kunnen leggen zonder al direct een beroepskeuze te maken. Dit werd de Ziekenhuispsychiatrie in HMC. In dit vakgebied kom je met veel andere specialismen in aanraking en word je aan veel verschillende casuïstiek blootgesteld. De vacature bij HMC sprak me aan omdat het een groot stadsziekenhuis is, met de bijbehorende ‘stadsproblematiek’.

Sinds half september 2020 werk ik dan ook bij HMC als ANIOS Psychiatrie. De eerste 4 maanden heb ik de ‘consultendienst’ gedaan. Dit betreft de ondersteuning van patiënten op verpleegafdelingen die psychiatrische begeleiding nodig hebben. De consultvraag kan erg variëren en bijvoorbeeld gaan over een mogelijke alcoholonttrekking, delier, psychiatrische aandoeningen en/of medicatie-advies. Je zorgt er samen met de hoofdbehandelaar, familie en eventueel bestaand behandelkader voor dat de opname goed loopt en kijkt kritisch mee naar bijvoorbeeld medicatie en bejegening. Hierbij neem je de tijd om het totale plaatje goed in beeld te krijgen. Daarbij ondersteunen onze consultieve psychiatrische verpleegkundige ons bij het advies aan de verpleging. Daar gaan je geregeld samen mee ‘op pad’.

Medisch Psychiatrische Unit (MPU)

Als AIOS/ANIOS kun je ook werkzaam zijn op de MPU. Hier beschikken we over 6 bedden en extra geschoolde verpleegkundigen. Wanneer opname op de reguliere afdeling niet wenselijk is wegens noodzaak tot prikkelarme omgeving, specifieke bejegening of meer toezicht kan een patiënt opgenomen worden op de MPU. De MPU is er om somatische opname mogelijk te maken, wij nemen dus geen patiënten op enkel ter psychiatrische behandeling.

Patiënten die op de MPU verblijven hebben vaker al een behandelkader bij bijvoorbeeld Rivierduinen of Parnassia. Met deze instanties heb je dan ook overleg om passende zorg af te stemmen. Maar je bent ook geregeld in gesprek met de crisisdienst van Parnassia om een beoordeling aan te vragen.  De verschillende wet- en regelgeving binnen de psychiatrie kan hierbij uitdagend zijn.

Daarnaast krijg je voldoende tijd voor diepgang en het uitzoeken van een casus. Het contact met de psychiaters is laagdrempelig en we hebben vrij veel directe supervisie. Er is 1 aanspreekpunt per dag vanuit de consultendienst en 1 psychiater als eindverantwoordelijke voor de MPU wat het een ideale leeromgeving maakt.

Puzzel

Ik vind het leuk dat vraag en aanbod echt wisselt. Als je je dienst start weet je niet of er een beoordeling op de SEH gaat zijn of dat er nieuwe consulten vanuit het “huis” gaan komen. Welke casus je ook krijgt, het is vaak een puzzel waarbij gedacht moet worden aan de mogelijk onderliggende somatiek, medicatiegebruik, psychiatrische voorgeschiedenis en het sociale kader. Verschillende ogenschijnlijk psychiatrische symptomen kunnen ontstaan vanuit de onderliggende somatische problemen. Zo kan een hyponatriëmie (zouttekort) tot klachten leiden lijkend op een psychose. Dat puzzelen vind ik onwijs leuk; wat kunnen we doen, hoe kunnen we deze opname mogelijk maken en hoe ziet het er na de opname dan uit?

Dat is de uitdaging. Het is dan ook super om uiteindelijk samen met de hoofdbehandelaar, verpleging en familie een opname tot het gewenste einde te kunnen volbrengen.

Bijzonder HMC

De patiënten die hier komen zijn echt een doorsnede van de stad! Ook is HMC een groot topklinisch ziekenhuis dat grote trauma’s en uitgebreide neurologische problematiek binnenkrijgt. Het ziekenhuis met haar populatie heeft je ontzettend veel te bieden! Als ziekenhuispsychiater komen we dan ook op alle afdelingen, van SEH tot IC en doen we ontzettend gevarieerd werk. Het werken in dit ziekenhuis heeft mij doen besluiten dat ik verder wil in de psychiatrie en in oktober ga solliciteren voor de opleiding tot psychiater. Wie weet kom ik vanuit de rol als AIOS dan wederom op de MPU te werken!

Momenteel vind ik de combinatie psychiatrie bij met mensen met een verstandelijke beperking heel interessant en hoop ik uiteindelijk met die doelgroep te gaan werken. Wat me vanuit mijn gynaecologie/verloskundetijd ook nog steeds intrigeert is de combinatie zwangerschap en psychiatrie. Maar zoals mijn moeder altijd zegt: “Als je maar een mensendokter blijft, dan maakt het specialisme verder niet uit”.

Geïnteresseerd geraakt?

Heb je na het lezen van mijn verhaal interesse om mijn collega te worden en ook als ANIOS Psychiatrie bij HMC te werken? Ga dan direct naar onze openstaande vacature via onderstaande button!

Naar de vacature ANIOS Psychiatrie