HMC

Paula Hartveld - van Rijk

Ergotherapeut die continue bezig is met innovatie

Paula Hartveld - van Rijk

Ergotherapeut die continue bezig is met innovatie

Tijdens mijn HBO bachelor Ergotherapie in 2013 ben ik als stagiaire bij HMC Bronovo terechtgekomen. Kort na het afronden van mijn stage ben ik gevraagd om te blijven als ergotherapeut en dit wilde ik heel graag! Na de fusie ben ik in HMC Antoniushove en HMC Westeinde gaan werken. Enkele jaren daarna was ik gemotiveerd en gestimuleerd om de master Neurorevalidatie en innovatie te gaan volgen. Ik had de mogelijkheid om binnen HMC mijn masterthesis en praktijkgedeelte uit te voeren. Het werken binnen HMC is heel erg multidisciplinair en leerzaam. Je staat hier nooit alleen en je hoeft nooit in je eentje beslissingen te maken. De samenwerking is heel nauw en er is altijd mogelijkheid voor overleg en het delen van ervaringen. Het ergotherapieteam is hecht en klein en dat is voor de onderlinge samenwerking prettig. Het werk als ergotherapeut in het ziekenhuis geeft veel vrijheid doordat je zelf je werk kunt inplannen. Je hebt te maken met snelle doorstroom van patiënten, waardoor je in een korte tijd heel veel verschillende patiënten leert kennen.

Ik vind het ontzettend bijzonder om patiënten in een vroeg stadium te mogen begeleiden en ondersteunen in hun herstelproces. Het heeft namelijk een enorme impact als je als patiënt beperkt wordt of soms niets meer kunt. Dat ik dan degene ben die hen de mogelijkheden leert, dat is voor mij heel waardevol. Ik ben heel dankbaar voor mijn beroep!

Paula Hartvelt-van Rijk, Ergotherapeut

Neurorevalidatie en Innovatie

Vanuit HMC heb ik een masteropleiding mogen doen; Neurorevalidatie en Innovatie. Daarmee heb ik geleerd om wetenschappelijke inzichten te beoordelen en de koppeling naar de praktijk te brengen en daarmee ook zorginnovaties te implementeren binnen het ziekenhuis. Bij HMC zijn we continue bezig met innoveren en er zijn genoeg mogelijkheden tot innovatie. Het project dat ik heb geleid is multidisciplinair gedragen en met deze innovatie zijn we zeker van kwaliteit van zorg. De zorginnovatie die ik met een team heb opgezet heeft ertoe geleid dat patiënt na een CVA en hun naasten/mantelzorger worden betrokken in de behandeling. We informeren hen over het ziektebeeld en bekijken samen de mogelijkheden. De mantelzorger betrekken we bij de inhoud van de behandeling, zodat ze betrokken zijn en de patiënt goed kunnen begeleiden bij het herstelproces. Hierdoor zorgen we er ook voor dat de patiënten op een goede manier terug kunnen keren naar hun thuissituatie.

Als ergotherapeut inventariseren wij de zelfstandigheid. Daarnaast behandelen, begeleiden en adviseren we patiënten in hun herstel. De werkzaamheden zijn heel erg divers, zo ook de patiënten. Wij werken op twee locaties: HMC Antoniushove voor de Neuro/ Oncologische zorg en in HMC Westeinde voor de acute zorg. 

In de keuken

Een onderdeel van ons onderzoek is ‘de keukenactiviteit’. Daarbij onderzoeken we het cognitief en motorisch functioneren van de patiënt. Wat we vaak merken is dat patiënten tijdens een gesprek heel adequaat over komen, maar op het moment dat ze een ‘keukenactiviteit’ moeten doen, dat heel lastig gaat. Hun leven is vaak meer verandert dan ze in eerste instantie denken. Ik vind het interessant en heel waardevol om deze patiënten te begeleiden in hun veranderproces.

Naast een keukenactiviteit zijn er ook meer basale handelingen, zoals tanden poetsen of jezelf aankleden. Dit is heel erg privé en mensen willen dit graag het liefst zelf doen. Het is zo mooi dat je hen daarin dan toch kunt begeleiden, zodat ze leren hoe ze zichzelf kunnen redden. Een voorbeeld hiervan is dat we mensen leren hoe ze zich eenhandig kunnen aan- en uitkleden. Naast de motorische klachten kunnen ook cognitieve klachten naar voren komen, zo weten mensen soms niet meer in welke volgorde ze zich moeten aankleden. Samen met de patiënt neem je dan de stappen door als ‘training’ en lukt het hen vaak een volgende keer met aansturing of helemaal zelfstanding.

Eer van mijn werk

Ik vind het ontzettend bijzonder om patiënten in een vroeg stadium te mogen begeleiden en ondersteunen in hun herstelproces. Het heeft namelijk een enorme impact als je als patiënt beperkt wordt of soms niets meer kunt. Dat ik dan degene ben die hen de mogelijkheden leert, dat is voor mij heel waardevol. Ik ben heel dankbaar voor mijn beroep!

Het komt weleens voor dat ik patiënten later, als ze zijn ontslagen, tegenkom. Ze vertellen dan enthousiast over hoever ze zijn gekomen. Je bouwt in een korte tijd echt een band op met iemand!

Als patiënten verlamd zijn en zich moeilijk kunnen verplaatsen, geven wij advies. Vaak kunnen hierdoor complicaties worden voorkomen (zoals doorligplekken en decubitus). Mijn werk varieert onder andere van onderzoek naar cognitief en motorisch functioneren, het beoordelen van de zelfstandigheid van de patiënt en het geven van advies rondom zitten en liggen. Dat maakt mijn werk zo afwisselend en interessant!

Diversiteit

Omdat HMC ook een topklinisch ziekenhuis is en als speerpunt acute zorg heeft, krijgen we met interessante casussen en ziekteverschijnselen te maken. We krijgen de meest bijzondere ziektebeelden te zien. In principe krijgen we patiënten vanuit het hele ziekenhuis, dus vanuit iedere afdeling kunnen we aanvragen ontvangen. Wat ik ook heel leuk en interessant vind is dat HMC écht een stadsziekenhuis is, waardoor je veel te maken hebt met diverse culturen. Ook de normen en waarden zijn soms anders en je moet daar als ergotherapeut op in kunnen spelen, zodat de patiënt uiteindelijk wel de juiste zorg krijgt. Wij hebben heel goed contact met de praktijken in de eerste lijn, zodat patiënten ook na ontslag in de thuissituatie goed behandeld blijven worden. De ketenzorg rondom de patiënt zit goed in elkaar en de lijnen zijn erg kort, waardoor de samenwerking ook gemakkelijk is.

Geïnteresseerd geraakt?

Heb je na het lezen van mijn verhaal interesse om mijn collega te worden en ook als Ergotherapeut bij HMC te werken? Ga dan direct naar onze openstaande vacature via onderstaande button!

Naar de vacature Ergotherapeut