HMC

Sandor de Munck

Een rijkere GZ psycholoog in opleiding bij HMC!

Sandor de Munck

Een rijkere GZ psycholoog in opleiding bij HMC!

HMC voelt voor mij als een bijzondere plek. Mijn oma en vader zijn hier overleden, maar ik ben daarbij enorm goed gesteund door mijn collega’s en heb mogen ervaren dat hier goede zorg geleverd wordt. Daarom kom ik hier alsnog heel graag. Omdat zoveel belangrijke dingen in mijn leven zich hier hebben afgespeeld voelt HMC als een tweede thuis. Niet in de laatste plaats omdat het haast in mijn achtertuin ligt. Wat leuk is aan werken in een ziekenhuis, is dat je in een “zorgfabriek” werkt. Alles wat hier gebeurt staat in het teken van goede zorg voor patiënten. Je hebt met elkaar een gezamenlijk doel. Je voelt je verbonden met de missie van ons ziekenhuis die door HMC wordt uitgedragen. Er is waardering vanuit het management en je voelt je onderdeel van een groter, belangrijk geheel.

Wat ik erg interessant vind aan het onderwerp ‘slaap’ is dat het een aparte specialisatie is. Er zijn relatief weinig mensen die er veel over weten, terwijl slaapklachten veel voorkomen. De meeste slaapklachten zijn bovendien goed te behandelen. Het is ontzettend interessant om op het snijvlak te werken tussen psychologie en somatiek. Je krijgt ook inzicht in de medische toestand van een patiënt. Dit krijgt veel meer aandacht in het werk in een ziekenhuis dan in de GGZ. Je ontwikkelt een meer holistische blik. Dat maakt je een rijkere psycholoog.

Sandor de Munck, GZ psycholoog in opleiding

Mijn eerste baan als psycholoog

Ik heb psychologie en de master Klinische Psychologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden. In 2017 ben ik afgestudeerd, om vervolgens als zelfstandig trainer gespreksvaardigheden te gaan werken. Zo trainde ik onder andere vrijwilligers van Humanitas en gaf ik communicatietrainingen bij de politie. Ik besloot dat ik toch wilde nastreven waar ik voor had gestudeerd: behandelend psycholoog zijn. Ik ging op zoek naar een baan. Via een oud collega-stagiair van PsyQ kwam ik terecht bij de vacature van het Slaapcentrum in het HMC Westeinde, waar zij toen werkzaam was. Ik solliciteerde op de baan en kreeg de kans om van start te gaan. Ik had affiniteit met slaap en de chronobiologie omdat ik stage had gelopen op de lichtpoli van PsyQ. De combinatie van biologie en psychologie heeft mij altijd geïnteresseerd, dus de slaapgeneeskunde was voor mij een ideale eerste baan. In mei 2018 ben ik begonnen met werken in het Slaapcentrum.

Slaap als specialisme

Wat ik erg interessant vind aan het onderwerp ‘slaap’ is dat het een aparte specialisatie is. Er zijn relatief weinig mensen die er veel over weten, terwijl slaapklachten veel voorkomen. De meeste slaapklachten zijn bovendien goed te behandelen. Het is ontzettend interessant om op het snijvlak te werken tussen psychologie en somatiek. Je krijgt ook inzicht in de medische toestand van een patiënt. Dit krijgt veel meer aandacht in het werk in een ziekenhuis dan in de GGZ. Je ontwikkelt een meer holistische blik. Dat maakt je een rijkere psycholoog.

Je kunt vaak vrij snel resultaat boeken. Slaapklachten zijn vaak een symptoom van andere psychische aandoeningen of zijn het gevolg van een medische aandoening. Het is interessant om te onderzoeken waar de slaapklacht past in het verhaal van de patiënt. Wat veroorzaakt de klacht? Welk gedrag of probleem houdt de slaapklacht in stand? Voor de patiënt met slaapproblemen kun je altijd wel iets betekenen, soms met relatief simpele interventies. Als patiënten beter slapen is er vaak een forse verbetering te zien in de kwaliteit van leven omdat andere klachten vaak ook verminderen. Als er andere klachten zijn die aanhouden, moet je goed kunnen doorverwijzen. Het is een specialisatie waar je ook een certificaat voor kan halen. Daarvoor moet je een examen halen van de European Sleep Research Society. In 2022 vindt dit examen plaats in Athene. Het certificaat heb ik in 2020 behaald waardoor ik mezelf nu somnologist, expert in behavioural sleep medicine, mag noemen. Als somnoloog zal ik in mijn carrière als psycholoog veel mensen kunnen helpen. Inmiddels ben ik in opleiding tot GZ-psycholoog bij de Medische Psychologie. In de hoedanigheid van somnoloog geef ik supervisie aan de psychologen van het Slaapcentrum. Het werk in HMC is voor mij daarom enorm afwisselend! Met de opleiding die ik nu volg ben ik voorlopig wel even zoet, maar over 5 jaar hoop ik in opleiding tot klinisch psycholoog te zijn. 

Slaap als hot topic!

Er is veel aandacht en belastingstelling voor slaap in de media. Omdat we een van de weinige expertisecentra in Nederland zijn wordt ons Slaapcentrum regelmatig benaderd om vanuit onze expertise meer te vertellen over dit onderwerp. Dat kan variëren tot tips over slaaphygiëne en de gevolgen van slaapgebrek, tot de gevolgen van het verschuiven van de klok. Er wordt een documentaire gemaakt over circadiane ritmiek en verstoringen daarin die deels worden veroorzaakt door onze 24-uurs maatschappij. Aan deze documentaire werk ik zelf mee, wat een leuke afwisseling en bijkomstigheid is.

Multidisciplinair werken

Als psychologen in het Slaapcentrum functioneren we als autonome groep op ons expertisegebied: de psychologie. De neurologen verwijzen patiënten door naar ons waarna wij aan de slag kunnen met de slaapklachten. De neurologen richten zich op het somatische aspect van de slaapklacht, de psychologen op het psychologische stuk. We ontmoeten elkaar in de somnologie. We hebben wekelijks een multidisciplinair overleg met de neurologen. Er is een goede samenwerking waarbij de patiënt centraal staat.

Het team van psychologen

Bij het Slaapcentrum werken ondersteunende en gezellige collega’s. Als er privé wat is dan kun je ervan uitgaan dat collega’s begrip hebben voor je situatie. Er wordt van alles eraan gedaan om het mogelijk te maken dat je je werk goed kunt doen. Tegelijkertijd is er een goede privé- en werkbalans. Zo heb ik de mogelijkheid gekregen om mantelzorg te combineren met mijn werk. Het is bovendien een gezellig team. Er is een open sfeer: je kunt collega’s aanspreken en zij jou. Het voelt echt als een team. Ons team bestaat uit twee pedagogen en vijf psychologen, waarvan één GZ-psycholoog. Als je als GZ-psycholoog bij ons komt werken wordt van je verwacht dat je samen met de andere Gz-psycholoog de kar trekt op psychologisch gebied en dat je voor het team staat. Je bent in staat om begeleiding te geven aan de basispsychologen, terwijl je tegelijkertijd kennis opdoet over de specialisatie somnologie. Je bent dus senior op psychologisch gebied, maar lerend op somnologisch gebied. We behandelen onder andere met cognitieve gedragstherapie, de Acceptence & Commitment Therapy, hypnotherapie en Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapie . Als GZ-psycholoog heb je jaarlijks een ruim budget per jaar om je verder te specialiseren. Er is dus van alles mogelijk. Heb je interesse? Kom een dag meelopen! :D

Geïnteresseerd geraakt?

Heb je na het lezen van mijn verhaal interesse om mijn collega te worden en ook als GZ Psycholoog (in opleiding) bij het slaapcentrum van HMC te werken? Ga dan direct naar onze openstaande vacature via onderstaande button!

Naar de vacature GZ Psycholoog