HMC

Naar alle vacatures

Maatschapsmanager Gynaecologie en Obstetrie

 • Aantal uur:
  24 uur
 • Gewenst opleidingsniveau:
  HBO
 • Expertise:
  Management, staf en ondersteuning
Solliciteer direct

Maatschapsmanager Gynaecologie en Obstetrie

Solliciteer direct Heb je een vraag?

Wat ga je doen?

De recente fusie van Bronovo en MCH heeft geleid tot de vorming van HMC en een grote vakgroep verloskunde en gynaecologie, waarbij de afstemming tussen maten de komende jaren sterk onder invloed zal staan van veranderingen in de zorg en verschuiving van soort geleverde zorg per locatie, alsmede het te bouwen Moeder Kind Centrum (MKC). Dit vraagt om verdere professionalisering van de vakgroep, alsmede ondersteuning in beleidsmatige en bedrijfskundige aspecten.

De maatschapmanager wordt aangestuurd door en rapporteert aan het Dagelijks Bestuur (DB). Ontwikkeling van goede relaties met elk individueel maatschapslid, alsmede met het management van zorgeenheid Vrouw-Kind is een vereiste.

Specifieke resultaatgebieden (in hoofdlijnen):
 • Succesvolle ‘exploitatie’ vakgroep gynaecologie inclusief MKC
 • Analyseren, concretiseren en ondersteuning van speerpunten vakgroep
 • Ondersteunen in streven naar uniform vakgroepsimago
 • Efficiënte bedrijfsvoering tijdens continu veranderende zorgvraag 
 • Adherentiebehoud/uitbreiding
Algemene Resultaatgebieden:

Organisatorisch
 • Bewaakt transparantie en voortgang van besluitvorming volgens opgesteld huishoudelijk reglement (HR) en legt afspraken vast
 • Bewaakt eenduidige communicatie binnen de vakgroep
 • Verzorgt redactie van het jaarverslag
 • Beoordeelt functioneren huidige vakgroep en doet voorstellen tot verbetering van ontwikkelings- en samenwerkingsniveau van de maatschap.
 • Signaleert en identificeert knelpunten en doet verbetervoorstellen ten aanzien van afstemming/samenwerking tussen vakgroep en ziekenhuisorganisatie/MSB.
 • Bereidt vakgroep - en DB-vergaderingen voor. Daar waar nodig afstemming met maatschapsecretaresse
Beleidsmatig
 • Ontwikkelt in samenwerking met DB en zorgeenheidsmanager (meerjaren)beleidsplannen
 • Ontwikkelt een planning en control cyclus t.a.v. beleidsvoering, planning en realisatie/productie
 • Signaleert en analyseert lokale/regionale aanwezige en toekomstige risico’s voor de maatschap
Bedrijfsvoering
 • Contactpersoon voor maatschap t.a.v. boekhouding/accountant, MSB en andere stakeholders
 • Contactpersoon met business controllers
 • Analyseert huidige bedrijfsvoering (o.a. (poli)klinisch, operatief, bestuurlijk) van maatschap en doet verbetervoorstellen (afgestemd op benodigde zorgvraag)
 • Analyseert productie rapportages (o.a. Logex) en koppelt terug aan maatschap
Projectmatig
 • Initieert in samenwerking met DB en zorgmanager innoverende projecten (uitwerken business cases etc)
De maatschap Gynaecologie
De vakgroep gynaecologie bestaat uit 18 leden (totaal: 16 fte) en is het resultaat van een fusie per 1-1-2015 van de vakgroepen gynaecologie respectievelijk uit het Bronovo Ziekenhuis en het Medisch Centrum Haaglanden. Op dezelfde datum was er sprake van een juridische fusie tussen beide ziekenhuizen.

Er wordt zorg geleverd op drie locaties: HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde. De leden van de maatschap hebben zich gesubspecialiseerd op het gebied van obstetrie-perinatologie, voortplantingsgeneeskunde, benigne gynaecologie, oncologie en urogynaecologie. Op alle gebieden wordt state-of-the-art zorg geleverd. Er is nauwe samenwerking met aanverwante specialismen, zoals urologie, chirurgie en kindergeneeskunde. Laatstgenoemde en de 1e lijn verloskundige zorgverleners werken met de maatschap samen om het (nog te bouwen) moeder-kind-centrum (MKC) vorm te geven.
Lees de ervaringen van jouw toekomstige collega's

HMC is hét ziekenhuis in de Haagse regio waar samen de beste zorg geleverd wordt. Een ziekenhuis waar oog is voor patiënt en medewerker. We kunnen de beste zorg bieden wanneer onze mensen het beste uit zichzelf en hun loopbaan kunnen halen. Alvast weten wie jouw nieuwe collega's worden en wat zij doen?

Lees de ervaringen van jouw toekomstige collega's

Naar de verhalen

Wat vragen wij van jou?

 • HBO+/academisch (aantoonbaar) functioneringsniveau
 • Relevante kennis en ervaring inzake bedrijfsvoerings- organisatievraagstukken
 • Ervaring met veranderingsprocessen en budgetbeheer
 • Ervaring in beleidsvoorbereidende functie
 • Op de hoogte van recente ontwikkelingen in de zorgsector, bij voorkeur aantoonbare werkervaring met medische professionals
 • Visie op patiëntenzorg in combinatie met maatschappelijke en professionele kadering 
 • Scherp analytisch vermogen en cijfermatig inzicht
 • Probleemoplossend vermogen
 • Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen in de diverse echelons binnen de ziekenhuiszorg en in staat hierop in te spelen alsmede volwaardig gesprekspartner te zijn
 • In staat beleid te ontwikkelen, alsmede een praktische vertaling naar de werkvloer te formuleren
 • Goede organisatorische vaardigheden en in staat multidisciplinair te werken c.q. meerdere taken naast elkaar uit te voeren
 • Is in staat zelfstandig en effectief invulling te geven aan de diverse functie-eisen
Aanstelling bij HMC? Dan vragen wij om een VOG (verklaring omtrent gedrag).

Wat bieden wij jou?

 • Een jaarcontract op basis van 24 uur per week (0,6 fte), met de intentie deze om te zetten naar onbepaalde tijd
 • Het salaris, op basis van 36 uur, is maximaal € 5.257,- bruto per maand (FWG 65)
 • Pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn, 8,33% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering
 • Interessante extra's, zoals: korting op het aanschaffen van een nieuwe fiets, mobiele telefoon, tablet of laptop en studiekostenvergoeding. Korting bij je sportschool, op je verzekeringspremie, voor kinderopvang in de buurt
 • We zijn als werkgever mantelzorgvriendelijk en bieden goede voorwaarden hiervoor. Daarnaast bieden we vele initiatieven vanuit de afdeling P&O om jou gezond en vitaal te houden. Bekijk hier de folder
 • Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Ziekenhuizen

Maar wij bieden jou nóg meer, denk ook aan...

Goede bereikbaarheid met OV

Met het openbaar vervoer naar je nieuwe baan? Alle locaties van HMC zijn goed te bereiken met bus- en tramhaltes voor de deur en een treinstation in de buurt. Plan hier alvast jouw route:

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde

Dichtbij het strand

Als je bij HMC werkt dan werk je in de buurt van het strand. Hoe fijn is het dat je na of voor een drukke dag lekker even kunt uitwaaien op Scheveningen of Kijkduin? Of beter nog, nog even kunt genieten van de laatste of eerste uurtjes zon!

Snel in het centrum

De locaties van HMC bevinden zich (vrijwel) direct in het bruisende centrum van Den Haag en Leidschendam. De Grote Markt is vanaf locatie Westeinde 5 minuten lopen en voor locaties Antoniushove en Bronovo op fietsafstand. Altijd leuk om met collega's nog even te shoppen of borrelen na werktijd. Avondje stappen misschien?

Jong HMC

Deze club enthousiastelingen bedenkt creatieve initiatieven voor jonge professionals tussen de 20 en 40 jaar. Denk aan meeloopdagen, barbecues, borrels, uitjes, themamiddagen etc! Misschien wil je wel in de organisatie?

3 locaties, veel variatie

Onze 3 ziekenhuislocaties met elk hun eigen specialismen en speerpunten maakt het werken bij HMC zeer gevarieerd. Samen met onze multiculturele patiëntenpopulatie is geen werkdag hetzelfde en blijft jouw werk uitdagend.

Oog voor jouw ontwikkeling

Met ons opleidingscentrum 'Het Landsteiner instituut' bieden wij een breed aanbod aan opleidingen aan. En we bieden jou de ruimte om cursussen, seminars, symposia en webinars te volgen.

Interesse in deze vacature?

Solliciteer vandaag nog!

We zien de sollicitatie graag spoedig, maar voor 1 december 2018 tegemoet.
 
Voor informatie kan er contact worden opnemen met: Dr. W.J van Wijngaarden (gynaecoloog en voorzitter van de vakgroep) of Dr. D. Pelikan (gynaecoloog en lid van het DB van de vakgroep), via: 088 - 979 4496.

Heb je een vraag?

Deel deze vacature

Wie zijn wij?

Bij HMC staat de patiënt centraal en zijn we trots op wat we doen. We werken met toegankelijke en betrouwbare collega’s en leveren topklinische kwalitatief hoogstaande zorg, dichtbij huis. Samen met de verwijzers, verpleging, verzorging en thuiszorg zorgen wij voor de patiënt zoals hij dat wil. HMC + Antoniushove + Bronovo + Westeinde: drie locaties met elk hun eigen accent.

Binnen ons topklinische ziekenhuis zijn de acute en oncologische zorg belangrijke speerpunten. Ook onderscheiden wij ons op het gebied van kwaliteit van patiëntenzorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie over HMC vind je op www.haaglandenmc.nl.